เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

31 มี.ค. 2567   74 ครั้ง  

"วันที่ 31 มีนาคม 2567 นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนตราด ได้เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ในงานวันข้าราชการพลเรือน โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดตราด ประจำปี 2567 ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานจังหวัดตราดจัดขึ้น โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานราชการในจังหวัดตราดเข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
 สำหรับการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนของจังหวัดตราดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของข้าราชการ โดยการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในครั้งนี้ มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งอัญเชิญสัมทโมทนียกถาของสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 อ่านให้กับผู้เข้าร่วมพิธีขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้อ่านศาลของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 ของจังหวัดตราด (ระดับประเทศ)"