เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

02 เม.ย. 2567   72 ครั้ง  

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ซึ่งจังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอแหลมงอบและเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวร่วมกันจัดขึ้นโดยมีจิตอาสา 904 จังหวัดตราด จิตอาสา ข้าราชการ เยาวชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด