เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าเบื้องต้น” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด”

29 มี.ค. 2567   138 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ หัวหน้าโครงการและคณะทำงาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าเบื้องต้น” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยสับปะรดตราดสีทอง โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านประณีต ชุมชนบ้านคลองจาก ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง และชุมชนบ้านบางปิด รวมทั้งสิ้น 25 คน