เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมเสวนา Soft Power พลังสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างเศรษฐกิจ หัวข้อ "เจาะลึก Soft Power จังหวัดตราด"

26 มี.ค. 2567   247 ครั้ง  

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมเสวนา Soft Power พลังสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างเศรษฐกิจ หัวข้อ “เจาะลึก Soft Power จังหวัดตราด จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด บูรณาการร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด ในงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 118 ปี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมี นางรสริน วิรัญโท ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว เป็นวิทยากรเสวนาด้วย ทั้งนี้ประเด็นในการเสวนา ได้นำเสนอการทำงาน แนวทางการพัฒนา และการต่อยอดด้านจักสานคลุ้มของวิทยาลัยชุมชนตราด และการพัฒนาด้านอาหารเพื่อสนับสนุน Soft Power ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว