เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ “ศิลปะและดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ”

20 มี.ค. 2567   175 ครั้ง  

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อหลักสูตร ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นำโดย นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ ครูผู้ช่วย จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ “ศิลปะและดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ” กิจกรรมที่เรียนรู้ ได้แก่ รำวงมาตรฐาน และเต้นลีลาศ จังหวะบีกิน (Beguine) - เพลงพรหมลิขิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้งจำนวน จำนวน 40 คน ทั้งนี้การเรียนรู้ในวันนี้ จะนำไปแสดงในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เนื่องในกิจกรรมวันผู้สูงอายุของตำบลห้วยแร้ง และโอกาสต่อไปในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด

ทั้งนี้อาจารย์อำพร ไพฑูรย์ อาจารย์อภิรัฐ มาลีแก้ว อาจารย์สุภากาญจน์ พรหมน้อย และอาจารย์ศิริรักษ์ วรรณรัตน์ นำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมสันทนาการ การออกกำลังกายโยคะสำหรับผู้สูงอายุ ร้องเพลงเพื่อการผ่อนคลาย โดยผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้งได้นำวงดนตรี ภายใต้วง “อวุโสโอเคร” มาร่วมบรรเลงในวันนี้ด้วย