เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

หน่วยบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด

13 มี.ค. 2567   126 ครั้ง  

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวสุภากาญจน์ พรหมน้อย และนางสาวจารุวรรณ สุขวัฒนะ ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด โดยวิทยาลัยชุมชนตราดได้จัดนิทรรศการและให้ความรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่อง การจักสานคลุ้ม ในโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนตราด ให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดดิจิทัลและรับสมัครสมาชิกห้องสมุด รับสมัครนักศึกษา ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในงานครั้งนี้ มีผู้สนใจและร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 40 คน