เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”

14 มี.ค. 2567   116 ครั้ง  

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด มอบหมายให้ นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ให้แก่หน่วยงาน นายอำเภอ และกลุ่มทอผ้าทั้ง 8 กลุ่ม ของจังหวัดตราด โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ฯ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาต่อไป ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดจัดขึ้น โดยมี นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางฐิติวรดา เทพเสนา รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม บ้านปูรีสอร์ทตราด ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลนี้ โดยมีลายพระราชทานหลักจำนวน 4 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์, ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567 , ลายหัวใจ และลายดอกรักราษฎร์ภักดี พระราชทานแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทย ผ่านทางกระทรวงมหาดไทย โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว, ประเภทผ้ายก, จก, ขิด, แพรวา, ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ทุกประเภทสามารถนำลายพระราชทานหลักทั้ง 4 ลายนี้ ไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน โดยหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ทางจังหวัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดจึงได้จัดมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อมอบให้กับหน่วยงาน นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และกลุ่มทอผ้าของจังหวัดตราดจำนวน 8 กลุ่ม เพื่อนำสู่การขยายผลโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ต่อไป