เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต

07 มี.ค. 2567   99 ครั้ง  

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ รายวิชาที่เรียนในวันนี้ ได้แก่ กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมที่เรียนรู้ได้แก่ “การพับใบเตย” โดยมีวิทยากร ได้แก่ นางสาวศันสนีย์ โชคดีวัฒนา นางจิระฉัตร สมพยัคฆ์ และนางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด จำนวน 100 คน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้เข้าร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ฝึกปฏิบัติ การพับดอกกุหลาบจากใบเตย การพับใบเตยไหว้พระในรูปแบบต่าง ๆ การพับใบเตยตกแต่งแจกัน

ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้ร่วมพูดคุย ทำกิจกรรมสันทนาการกับผู้สูงอายุตำบลหนองโสน โดยมี นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย