เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

งานประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

04 มี.ค. 2567   99 ครั้ง  

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย อาจารย์นราวุฒิ พัฒโนทัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ และอาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ รุ่น 1/66 และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 1/65 รวมจำนวน 20 คน ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นหัวข้อ ดังนี้

1. การสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากล

2. การต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัถกรรมตามเทรนด์แฟชั่นร่วมสมัย

3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

4. การผลิตเส้นใยและย้อม สีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5. กลยุทธ์ทางการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า