เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมการเรียนการสอน ชื่อหลักสูตร ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ

29 ก.พ. 2567   144 ครั้ง  

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต นำโดย นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชื่อหลักสูตร ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ

ในการนี้ ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตรผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ” จำนวน 43 คน ทั้งนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้ร่วมพูดคุยและสอบถามผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้ง ถึงความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี นายสมศักดิ์ เข็มดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้งได้ร่วมพูดคุยด้วย

สำหรับการเรียนรู้ในวันนี้ หน่วยการเรียนรู้ได้แก่ “ศิลปะและดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ” วิทยากรโดย นายคมพล พันธ์ยาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สังกัดเทศบาลเมืองตราด ผู้สูงอายุห้วยแร้งได้ฝึกปฏิบัติการร้องเพลงให้ถูกจังหวะ การถือไมค์ การเปล่งเสียง การเว้นวรรค การฝึกหายใจ

ทั้งนี้ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ และนางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ นำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลงเพื่อการผ่อนคลาย โดยผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้งได้นำวงดนตรี ภายใต้วง “อวุโสโอเคร” มาร่วมบรรเลงในวันนี้ด้วย