เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ

19 ก.พ. 2567   150 ครั้ง  

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ รายวิชาที่เรียนในวันนี้ ได้แก่ กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมที่เรียนรู้ได้แก่ “การทำน้ำสมุนไพร” โดยมีวิทยากร ได้แก่ นางอรอนงค์ คล่องกิจกล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด จำนวน 70 คน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้เข้าร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ฝึกปฏิบัติ “การทำน้ำพั้นซ์” โดยแบ่งการฝึกปฏิบัติ เป็น 2 กลุ่ม มีวิทยากรผู้ช่วย

กลุ่มที่ 1 อาจารย์อภิรัฐ มาลีแก้ว และอาจารย์ดวงรัตน์ ถนอมพวก

กลุ่มที่ 2 อาจารย์สมฤทัย อามันพงษ์ และอาจารย์ศิริรักษ์ วรรณรัตน์

ผู้สูงอายุได้ฝึกปฏิบัติการทำน้ำพั้นซ์แบบง่าย ๆ มีส่วนผสมไม่มากที่ผู้สูงอายุสามารถทำเองและนำไปดื่มได้ มีทั้งสูตรพร้อมดื่ม และสูตรใส่น้ำแข็งผสมด้วย ทั้งนี้ผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ดได้แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาในการทำน้ำสมุนไพร เช่น น้ำมะขาม น้ำใบเตย ร่วมกับอาจารย์อรอนงค์ คล่องกิจกล

ในการนี้ นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย