เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด ตำบลบางพระ และวัดบุปผาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

04 ก.พ. 2567   242 ครั้ง  

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ และอาจารย์คงชนก อิ่มใจ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ รุ่น 1/66 จำนวน 20 คน ในรายวิชาวิทยาลัยชุมชนกับการเป็นพลเมือง ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด ตำบลบางพระ และวัดบุปผาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บริบททางประวัติศาสตร์ สถานที่ และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดตราด