เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศ ไทย 4.0

13 ก.พ. 2567   218 ครั้ง  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศ ไทย 4.0 ณ โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยจัดอบรมหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร “พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร” โดยเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการแปรรูปและถนอมอาหาร การทำผักดอง วิทยากรโดย นางอรอนงค์ คล่องกิจกล

2. หลักสูตร “ผู้ประกอบการขนมอบ” โดยเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับขนมอบ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการทำคุกกี้ วิทยากร นางสาวปัญจวีร์ ตราดธารทิพย์