เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุตำบลตะกาง

05 ก.พ. 2567   209 ครั้ง  

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นำโดย นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุตำบลตะกาง ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศบาลตำบลตะกาง ผู้นำผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน นักพัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

จากการศึกษาความต้องการของชุมชน พบว่า มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมของผู้สูงอายุสม่ำเสมอ ทั้งด้านร่างกาย สุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ ในการออกกำลังกาย ดูแลตนเองไม่ให้มีภาวะเจ็บป่วย และช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด และมีรายได้จากการสร้างอาชีพในครัวเรือน สำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนหลัก คือ เทศบาลตำบลตะกาง แกนนำหลักคือ นายกเทศมนตรีตำบลตะกางและสมาชิกมีการสนับสนุน ดังนี้

1. สนับสนุนด้านสุขภาพ ชีวอนามัย การสาธารณสุข

2. มีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

3. การดูแลบริหารจัดการขยะ

4. การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยมีการประชุม ทุกวันที่ 7 ของทุกเดือน

5. มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

6. ร่วมงานประจำปี “ข้าวใหม่ ไผ่กอหลวง” จังหวัดตราด ที่จะจัดขึ้น ในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี

7. เทศบาลตำบลตะกางทำแปลงทดลอง เพื่อปลูกพืชสมุนไพร โดยเฉพาะเร่วหอม เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับสมาชิกชุมชน ก่อนนำมาทำผลิตภัณฑ์ที่ได้ร่วมกันคิดค้นต่อไป

8. ทางสมาชิกผู้สูงอายุตำบลตะกาง มีความต้องการดังต่อไปนี้ ความต้องการในการทำผลิตภัณฑ์จาก “เร่วหอม” ดังนี้

1. ศึกษาธรรมชาติของเร่วหอม ส่วนประกอบ คุณประโยชน์

2. ปลูกเพื่อจำหน่าย สด และแห้ง

3. ทำผลิตภัณฑ์ ชาเร่วหอม

4. ทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง

5. ทำผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงกึ่งสำเร็จรูป