เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

01 ก.พ. 2567   193 ครั้ง  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อหลักสูตร ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ “ศิลปะและดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ” กิจกรรมที่เรียนรู้ ได้แก่ เต้นเเอโรบิค โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้ง จำนวน 40 คน วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ได้แก่ นางบัลลังก์ รัตนวาร และนางสาววาสนา สง่างาม ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้ง ได้ฝึกการเต้นแอโรบิค แบบง่ายสำหรับผู้สูงอายุ มีการวอลม์ร่างกายก่อน และเแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเต้นท่าต่าง ๆ

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เข็มดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ อาจารย์สมฤทัย อามันพงษ์ และอาจารย์ศิริรักษ์ วรรณรัตน์ นำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลงเพื่อการผ่อนคลาย โดยผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้งได้นำวงดนตรี ภายใต้วง “อวุโสโอเคร” มาร่วมบรรเลงในวันนี้ด้วย