เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

02 ก.พ. 2567   89 ครั้ง  

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวสุภากาญจน์ พรหมน้อย และนางสาวจารุวรรณ สุขวัฒนะ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการวิชาการแก่ประชาชน ในโครงการบริการวิชาการห้องสมุดอัตโนมัติ ภายใต้โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเกาะกูด บ้านคลองหินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการห้องสมุดอัตโนมัติ มีผู้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 54 คน