เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2

31 ม.ค. 2567   110 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ. 2567 นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ ส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคและวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ได้เรียนรู้ ดังนี้

1) การเขียนผลงาน งานแต่ง เรียบเรียง งานแปลหนังสือหรือเขียนบทความทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2) การสืบค้นและการอ้างอิงเอกสารผลงานทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิระ จิตสุภา และรองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3) กลยุทธ์ในการเขียนผลงานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4) การเขียนผลงานวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร ต่ายคำ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต