เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ

23 ม.ค. 2567   134 ครั้ง  

วันที่ 23 มกราคม 2567 คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย อาจารย์ศิริรักษ์ วรรณรัตน์ และอาจารย์ศันสนีย์ โชคดีวัฒนา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ กิจกรรมที่เรียนรู้ได้แก่ “การทำขนมถั่วแปบโบราณ และขนมชั้นเพื่อสุขภาพ” โดยมีวิทยากร ได้แก่ นางสาววนิดา ฉิมนิภา และนางขวัญเรือน รัตนเศียร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด จำนวน 100 คน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้เข้าร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอมืองตราด จังหวัดตราด ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้เทคนิคในการปั้นถั่วแปบให้สวย ไส้ไม่แตก การทำขนมชั้นเพื่อสุขภาพที่ดีเหมาะกับผู้สูงอายุในการรับประทาน ทั้งนี้ผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ดได้แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาในการทำขนมกับวิทยากรด้วย ในการนี้ นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย