เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

19 ม.ค. 2567   159 ครั้ง  

วันที่ 19 มกราคม 2567 นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการออกแบบหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้นักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตร CIWIE มีสมรรถนะและคุณลักษณะทักษะที่พร้อมในการปฏิบัติงาน และมีทักษะที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดงาน