เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567

18 ม.ค. 2567   125 ครั้ง  

วันที่ 18 มกราคม 2567 นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567 โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจังหวัดตราดจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาที่กลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้กับชาติไทยเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135ทางจังหวัดตราดจึงได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่าน จากส่วนราชการ และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ตลอดจนการกล่าวถวายราชสดุดีแด่พระองค์ท่าน