เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

รัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

17 ม.ค. 2567   158 ครั้ง  

วันที่ 17 มกราคม 2567 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนจังหวัดตราด ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งจังหวัดตราดจัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
ซึ่งวันนี้นับเป็นวันทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนื่องจากวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่นับเป็นประดิษฐกรรมที่สำคัญ คือ พระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้ เมื่อปี พ.ศ. 1826 รวมทั้งพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อีกนานับปราการต่ออาณาประชาราษฎร์ ชาวไทยทุกคนพร้อมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้ร่วมจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการจัดรัฐพิธีของจังหวัดตราดในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ของส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งการกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน