เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

รัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

17 ม.ค. 2567   69 ครั้ง  

วันที่ 17 มกราคม 2567 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนจังหวัดตราด ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งจังหวัดตราดจัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
ซึ่งวันนี้นับเป็นวันทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนื่องจากวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่นับเป็นประดิษฐกรรมที่สำคัญ คือ พระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้ เมื่อปี พ.ศ. 1826 รวมทั้งพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อีกนานับปราการต่ออาณาประชาราษฎร์ ชาวไทยทุกคนพร้อมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้ร่วมจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการจัดรัฐพิธีของจังหวัดตราดในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ของส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งการกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน