เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วันครูประจำปี 2567 จังหวัดตราด

16 ม.ค. 2567   165 ครั้ง  

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมงานวันครูประจำปี 2567 จังหวัดตราด โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันครู จังหวัดตราด ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด สถานศึกษาในจังหวัดตราด รวมถึงวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมกันจัดขึ้น การจัดงานวันครูในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณ และบูชาครูอาจารย์ ตลอดจนเป็นการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาของจังหวัดตราด สำหรับการจัดงานในวันนี้ได้มีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูที่ล่วงลับไปแล้ว ยังมีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2567 การสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์โดยครูอาวุโสนอกประจำการ การกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย