เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567”

12 ม.ค. 2567   107 ครั้ง  

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน สร้างความตระหนักให้ชุมชนเรียนรู้ คิด และทำอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วยการวาดภาพ ระบายสี ให้ความรู้อาชีพในฝัน  การใบ้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ และคำศัพท์หมวดหมู่อื่นๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และบริการตัดผม จากอาจารย์และผู้เรียนหลักสูตรฝึกอบรมการตัดผมชาย