เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ

08 ม.ค. 2567   135 ครั้ง  

วันที่ 8 มกราคม 2567 คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ นางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด จำนวน 100 คน สำหรับรายวิชาที่เรียนในวันนี้ได้แก่ รายวิชา “การสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ” กิจกรรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีวิทยากร ได้แก่ อาจารย์นรินทร์ มุกมณี และอาจารวุฒิ ชะนา ผู้สูงอายุได้มีการฝึกพูดภาษาอังกฤษ ด้วยการร้องเพลง เต้นประกอบจังหวะ ทำให้ผู้อายุสามารถจดจำภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นได้ มีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม

- What's your name ?

- Turn left and Turn Right

ทั้งนี้ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ และนางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว จัดกิจกรรมร้องเพลงเพื่อการผ่อนคลาย และรำวงร่วมกับผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด