เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566

28 ธ.ค. 2566   167 ครั้ง  

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโยธานิมิต พระอารามหลวงอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณรงค์ เทพเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำเหล่าข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดตราดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566