เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการ Quick Win ตามหลักสูตร Upskill reskill สร้าง Soft Power เป็นของขวัญปีใหม่ 2567

28 ธ.ค. 2566   165 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด ได้ดำเนินโครงการ Quick Win ตามนโยบาย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามหลักสูตร Upskill reskill สร้าง Soft Power เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยในพื้นที่จังหวัดตราดเป็นกิจกรรมการบริการวิชาการคืนความสุข 2567 ดังนี้

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 หลักสูตร “การทำสบู่กลีเซอรีนจากผลไม้ธรรมชาติ” ณ อาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด วิทยากรโดย ทีมท่องเที่ยวเนินดินแดง ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 หลักสูตร “การทำเครื่องว่างประยุกต์เพื่อสุขภาพ (ช่อม่วง)” ณ อาคารหมู่บ้านบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด วิทยากรโดย อาจารย์อรอรงค์ คล่องกิจกล ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 หลักสูตร “สลัดผักเพื่อสุขภาพ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด วิทยากรโดย อาจารย์อรอรงค์ คล่องกิจกล ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25คน

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 หลักสูตร “ผักจิ๋วแต่แจ๋ว ไมโครกรีนเพื่อสุขภาพ” ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเนินดินแดง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด วิทยากรโดย อาจารย์กรกนก ปานอำพันธ์ และอาจารย์สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน