เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมสัมมนาการปกครองท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

17 ธ.ค. 2566   170 ครั้ง  

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายนิติธร รัตนธรรม และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในรายวิชาการสัมมนาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 1/2564 จำนวน 6 คน ได้นำนักศึกษาไปจัดกิจกรรมสัมมนาการปกครองท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปกครองท้องถิ่นกับผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในพื้นที่

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายกเทศบาลตำบลตะกางและปลัดตำบลตะกางร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสัมมนาการปกครองท้องถิ่น ด้านการปกครองท้องถิ่นและการบริหารงานในหน่วยงานภาครัฐ” และให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนเข้าไปศึกษาข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลตะกาง