เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อหลักสูตร ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอมืองตราด จังหวัดตรา

19 ธ.ค. 2566   165 ครั้ง  

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อหลักสูตร ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ และนางสาวนิรมล พงษากิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้ง จำนวน 40 คน หน่วยการเรียนรู้ “จิตวิทยาสำหรับผู้สูงอายุ” กิจกรรมที่เรียนรู้ ได้แก่ การเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ผู้สอนได้แก่ อาจารย์รัศมี นวเกสร โดยผู้เรียนรู้ดังนี้

- เรื่องคุณค่าของตนเอง

- ความภาคภูมิใจ

- การสร้างความสุขให้ตนเอง

ทั้งนี้ นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ และนางสาวนิรมล พงษากิจ ได้นำทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมสันทนาการ ซ้อมเดินพาเหรดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุที่จัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดในวันที่ 22 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ยังมีการร้องเพลงเพื่อการผ่อนคลาย โดยผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้งได้นำวงดนตรี ภายใต้วง “อวุโสโอเคร” มาร่วมบรรเลงในวันนี้ด้วย