เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอมืองตราด จังหวัดตราด

19 ธ.ค. 2566   177 ครั้ง  

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นำโดย อาจารย์สมฤทัย อามันพงษ์ และคณะทำงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เรียนในวันนี้ ได้แก่ ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการออกแบบชุดแฟนตาซี โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด จำนวน 100 คน โดยผู้สูงอายุได้ร่วมกันออกแบบชุดแฟนตาซีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมีวิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่

กลุ่มออกแบบชุดจากถุงพลาสติก วิทยากรได้แก่ อาจารย์หยาดรุ้ง สุทธิวารี และอาจารย์ชุติมา ภู่มณี

กลุ่มออกแบบชุดจากสิ่งของเหลือใช้ วิทยากรได้แก่ อาจารย์สมฤทัย อามันพงษ์ อาจารย์ศิริรักษ์ วรรณรัตน์ และอาจารย์อภิรัฐ มาลีแก้ว

ทั้งนี้ผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ดมีความคิดใหม่ ๆ และแปลก ในการนำวัสดุเหลือใช้มาทำชุดแฟนซี เป็นเสื้อ กระโปรง กางเกง ชุดราตรี เครื่องประดับ ได้อย่างสวยงาม

ในการนี้ นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย