เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด จากสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

15 ธ.ค. 2566   121 ครั้ง  

วันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 วิทยาลัยชุมชนตราดได้รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด จากสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และพื้นที่ดำเนินงานในอำเภอเมืองตราด อำเภอแหลมงอบ และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีการเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ดังนี้

- การดำเนินงานอาคารแปรรูปอาหารของวิทยาลัยชุมชนตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

- การดำเนินงานผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

- การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area Based) ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การแปรรูปอาหาร การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัยช่างศิลป์ท้องถิ่น “การจักสานคลุ้มเมืองตราด” สวนสมุนไพร ณ บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

- การดำเนินงานการแปรรูปอาหารทะเล และการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ณ บ้านตาหนึก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

- การเสวนาเรื่องการจัดการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนในมุมมองของสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับสภาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ณ โรงแรมเซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ตราด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

- การดำเนินงานหลักสูตรการทอผ้าจากใยสับปะรด ณ บ้านบางปิด ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด