เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรม “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

05 ธ.ค. 2566   129 ครั้ง  

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 – 20.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดตราด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ และเทศบาลเมืองตราด จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน และนางวรรณรัตน์ ศิริภูธร รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวรายงาน ณ สนามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้

- การแสดงดนตรีสากล จากวงดนตรี วง ZEREBRUM จากโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

- การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด

- กิจกรรม "ต้นไม้แห่งความดี" ร่วมกันเขียนปณิธานความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยวิทยาลัยชุมชนตราด

- นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

- กิจกรรม "จุดเทียนแห่งความดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ"

ในการนี้ นายธณวิชัย สายสถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีการถ่ายทอดสดเผยแพร่กิจกรรมผ่านทางเพจ facebook วิทยาลัยชุมชนตราด : Trat Community College อีกด้วย