เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

30 พ.ย. 2566   126 ครั้ง  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อหลักสูตร ผู้สูงอายุห้วยแร้งกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้ง จำนวน 40 คน

หน่วยการเรียนรู้ “สุขภาพผู้สูงอายุ” กิจกรรมที่เรียนรู้ ได้แก่ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) วิทยากรโดย นายขันติภัทร์ กาหวัง จากโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ผู้สูงอายุได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ป่วย ได้แก่

1. การประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วย

2. การเรียนชื่อผู้ป่วย

3. การขอความช่วยเหลือด้วยการโบกมือ ตะโกน พร้อมแจ้งขอความช่วยเหลือด้วยการโทรศัพท์เบอร์โทร 1669

4. วิธีการช่วยเหลือด้วยการทำ CPR กดหน้าอก การเป่าปาก

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังได้เรียนรู้การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) การประคบร้อน ประคบเย็น การใช้ผ้าพันกรณีที่ผู้สูงอายุมีอาการเคล็ดข้อมือ ข้อเท้า

ทั้งนี้ อาจารย์สมฤทัย อามันพงษ์ และอาจารย์ศิริรักษ์ วรรณรัตน์ นำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมสันทนาการร้องเพลงเพื่อการผ่อนคลาย โดยผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้งได้นำวงดนตรี ภายใต้วง “อวุโสโอเคร” มาร่วมบรรเลงในวันนี้ด้วย