เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2566

27 พ.ย. 2566   124 ครั้ง  

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้

- รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณฯ

- สถานการณ์จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วงและช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น

- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

- การจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

- แนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

- รายงานความคืบหน้า โครงการจัดทำป้ายสื่อความหมายเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

- รายงานสภาพอากาศ

- รายงานสถานการณ์น้ำ

- การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม