เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน

17 พ.ย. 2566   191 ครั้ง  

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายพชร แก้วดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ หมู่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนตราด ได้ร่วมลงพื้นที่ออกหน่วย โดยจัดนิทรรศการและนำเสนอผ้า Eco print ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม และห้องสมุดดิจิทัลของวิทยาลัยชุมชนตราด มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 80 คน