เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมเกี่ยวข้าวนาก๋งเลี้ยง วิถีหนองเสม็ด ณ พื้นที่ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

22 พ.ย. 2566   198 ครั้ง  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และคณะทำงานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ได้แก่ นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ นางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาก๋งเลี้ยง วิถีหนองเสม็ด หลังจากทำการดำนาไว้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา วันนี้ถึงฤดูเก็บเกี่ยว โดยทางโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด ได้จัดกิจกรรมสาธิตการลงแขกเกี่ยวข้าวย้อนยุคและสาธิตการเกี่ยวข้าวให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ดและพื้นที่ใกล้เคียง สืบสานรักษาต่อยอดประเพณีทำนาข้าว คงไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูได้ลงมือปฏิบัติสืบต่อไป ทั้งนี้ นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย