เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

22 พ.ย. 2566   221 ครั้ง  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี และนางสาวศันสนีย์ โชคดีวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดร่วมกับสโมสรโรตารีในจังหวัดตราดจัดขึ้น โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าศาลา 100 ปี ตราดรำลึก และถนนหน้าศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเดินรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและผลกระทบของอุบัติเหตุทางถนนต่อครอบครัวและสังคม เน้นย้ำต่อสังคมถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียชีวิตและครอบครัว รวมถึงผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกคนมีความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันมิให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้มีมติให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พฤศจิกายนทุกปี เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน รับรู้ถึงผลกระทบและความสูญเสีย รวมทั้งป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น