เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2566

03 พ.ย. 2566   140 ครั้ง  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2566 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญดังนี้

1. ขอความเห็นชอบ แผนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ

2. ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ประธานอาชีวศึกษาฯ แทนรายเดิม

3. ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้แทนกรรมการแทนรายเดิมจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราด

4. ขอความเห็นชอบสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ แทนรายเดิมฯ