เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566

30 ต.ค. 2566   124 ครั้ง  

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราดครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราดฯ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราดครั้งนี้ มีการนำเสนอการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ อาทิ การแจ้งรายนามผู้บริหารย้ายเข้า – ย้ายออก ในพื้นที่จังหวัดตราด / ผลการใช้จ่าย - และเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 การติดตามการดำเนินการตามนโยบาย จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านมะม่วง และช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น / สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดตราด / การรายงานความพร้อมในการจัดตั้ง ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service : OSS) เป็นต้น