เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด

20 ต.ค. 2566   175 ครั้ง  

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 คณะทำงานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมทำกิจกรรมผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด ณ ห้องประชุมศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด ได้ให้ข้อมูลการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา “สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ” มีรายวิชา ดังนี้

1. สุขภาพผู้สูงอายุ

2. การสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ

3. ศิลปะและดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ

4. กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

5. ภูมิปัญญาและวิถีชุมชน

โดยการจัดการศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ให้ความสำคัญ จึงเกิดความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนตราด และเทศบาลตำบลหนองเสม็ดต่อไป