เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน

20 ต.ค. 2566   125 ครั้ง  

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายพชร แก้วดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดตราด ออกให้บริการประชาชน เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21 ตุลาคม) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ณ ศาลาการเปรียญวัดเนินดินแดง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนตราด ได้ร่วมลงพื้นที่ออกหน่วย โดยจัดนิทรรศการและกิจกรรมจักสานคลุ้ม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนตราด ห้องสมุดดิจิทัล และบริการตัดผมชาย มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 80 คน