เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

16 ต.ค. 2566   167 ครั้ง  

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากร และจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ตุลาคม) ซึ่งจังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอแหลมงอบ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีจิตอาสา 904 จังหวัดตราด จิตอาสา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางปิด ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด นับเป็นอีกกิจกรรมในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้านเมือง