เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

13 ต.ค. 2566   178 ครั้ง  

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากร และจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันนวมินทรมหาราช ซึ่งจังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอเขาสมิง และเทศบาลตำบลเขาสมิง ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีจิตอาสา 904 จังหวัดตราด จิตอาสาข้าราชการ เยาวชน ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดแสนตุ้ง ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด นับเป็นอีกกิจกรรมในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้านเมือง