เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด

10 ต.ค. 2566   148 ครั้ง  

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิทยาลัยชุมชนตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีนายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนตราด และอาจารย์ผู้สอนฯ เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ภาค Block Course ได้แก่

1. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร สัมมนาการปกครองท้องถิ่น

2. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

3. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

4. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

5. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร จริยธรรมและธรรมาภิบาล

6. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ดิจิทัลกับชีวิต