เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่อบแห้ง

22 ก.ย. 2566   128 ครั้ง  

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะทำงานวิทยาลัยชุมชนตราด นำโดยนางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ นายพชร แก้วดี นายนราวุฒิ พัฒโนทัย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว ลงพื้นที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่อบแห้ง แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์” วิทยากรโดย นายวุฒิพงศ์ บัวแก้ว วัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักเพื่อ สร้างตราสัญลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สร้างตราสัญลักษณ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่อบแห้ง แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน จากการดำเนินงานการพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่อบแห้ง ได้คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบซองชา พร้อมถุงซิปล๊อค บรรจุในกล่องกระดาษ และมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับใบขลู่แห้ง โดยใช้ชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ว่า “ชาขลู่หอม” เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์ต่อไป