เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

นิทรรศการอาหารหลัก 5 หมู่ สำหรับเด็กปฐมวัย

02 ต.ค. 2566   66 ครั้ง  

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดนิทรรศการอาหารหลัก 5 หมู่ สำหรับเด็กปฐมวัย หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่น 1/2566 รายวิชาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในชุมชน สอนโดย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เพื่อให้นักศึกษาได้นำประสบการณ์ในการจัดนิทรรศการอาหารหลัก 5 หมู่สำหรับเด็กปฐมวัย ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนสู่เด็กปฐมวัยต่อไป