เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

หลักสูตรผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ ณ อาคารผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

26 ก.ย. 2566   200 ครั้ง  

วันที่ 26 กันยายน 2566 คณะทำงานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุมชนตราด จัดหลักสูตรผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ ณ อาคารผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ชื่อวิชา “ผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ” โดยในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอน ผู้สูงอายุได้ร่วมกันสรุปการจัดการเรียนการสอนว่าผู้สูงอายุได้เรียนรู้อะไรบ้าง ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร จำนวน 60 ชั่วโมง ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้ 1. สุขภาพผู้สูงอายุ 2. การสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ 3. ศิลปะและดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ 4. กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และ 5. ภูมิปัญญาและวิถีชุมชน

ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ร่วมกันกันร้องเพลง เล่นเกมส์ การแลกของขวัญระหว่างระผู้สูงอายุ และการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน