เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านกลไก กศจ.”

26 ก.ย. 2566   62 ครั้ง  

วันที่ 26 กันยายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายพชร แก้วดี และนางวรรณรัตน์ ศิริภูธร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านกลไก กศจ.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จัดโดย สำนักศึกษาธิการจังหวัดตราด เพื่อระดมความเห็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการจากคณะ กศจ./คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการเชิงยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม โดยมี นางสาวณันทิชาภา ทองหนุ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดตราด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมฯ

ในการนี้ นางสาวนันทิยา บัวตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสลักเพชร บรรยายถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “นวัตกรรมจิตศึกษา” นางอัชญา ศรีนาราง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล บรรยายทำความเข้าใจพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดตราด