เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านกลไก กศจ.”

26 ก.ย. 2566   152 ครั้ง  

วันที่ 26 กันยายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายพชร แก้วดี และนางวรรณรัตน์ ศิริภูธร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านกลไก กศจ.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จัดโดย สำนักศึกษาธิการจังหวัดตราด เพื่อระดมความเห็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการจากคณะ กศจ./คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการเชิงยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม โดยมี นางสาวณันทิชาภา ทองหนุ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดตราด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมฯ

ในการนี้ นางสาวนันทิยา บัวตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสลักเพชร บรรยายถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “นวัตกรรมจิตศึกษา” นางอัชญา ศรีนาราง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล บรรยายทำความเข้าใจพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดตราด