เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การแปรูปจากกล้วย"

22 ก.ย. 2566   174 ครั้ง  

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การแปรูปจากกล้วย" ให้กับผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ทั้งนี้ตำบลวังตะเคียน มีการปลูกกล้วยไข่ และมีกล้วยไข่ส่วนหนึ่งที่ตกไซส์ ทำให้ขายไม่ได้ราคา จึงทำการแปรรูปกล้วยไข่เพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียนได้ฝึกปฎิบัติการแปรรูปกล้วยไข่คอลเฟลก กล้วยอบหน้าธัญพืช โดยใส่เมล็ดอัลมอนด์ เมล็ดทานตะวัน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยทำการอบกล้วยให้มีความกรอบ และโรยหน้าด้วยธัญพืช ทั้งนี้ธัญพืชมีโปรตีน ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากรได้แก่ นางสาวปัญจวีร์ ตราดธารทิพย์

ทั้งนี้การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน จะมีการดำเนินในปีถัดไป ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน GHP การส่งเสริมช่องทางการตลาด Online และ Office การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์