เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด

15 ก.ย. 2566   138 ครั้ง  

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตร สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้ และประสบการณ์เป็นวิทยากร ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในด้านเนื้อหา และกระบวนการในการฝึกอบรม

1. หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย วิทยากร ได้แก่ นายขันติภัทร์ กาหวัง

2. หลักสูตรการขอเลขสารบบอาหาร วิทยากร ได้แก่ นางสาวจิรภิญญา บุญยัง และ นายสุวิจักขณ์ ปวงจันทร์