เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/2566

14 ก.ย. 2566   54 ครั้ง  

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ได้แก่ นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 9/2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ให้คณะกรรมการฯพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ